پخش ویدیو

آماده‌ای بریم سراغ دوره حرفه‌ای وردپرس ؟!

جلسه قبلی

جلسه نوزدهم: طراحی صفحات وردپرس با صفحه ساز المنتور