کسب و کار

برندینگ چیست و چرا باید برای شما مهم باشد؟
بازاریابی و فروش کسب و کار

برندینگ چیست و چرا باید برای شما مهم باشد؟

برندینگ چیست و چرا باید برای شما مهم باشد؟ برندینگ چیست و چرا باید برای شما مهم باشد؟ برندین...

انواع روش های قیمت گذاری بر روی محصول
بازاریابی و فروش کسب و کار

انواع روش های قیمت گذاری بر روی محصول

قیمت ‌گذاری ، یکی از چهار عامل بازاریابی یعنی محصول، قیمت، مکان عرضه و فعالیت‌‌های تبلیغی و یکی از م...

راهنمای شروع بازاریابی برای استارتاپ ها
بازاریابی و فروش کسب و کار

راهنمای شروع بازاریابی برای استارتاپ ها

فرآیند بازاریابی برای استارتاپ ها که با منابع محدود مواجه‌اند و هنوز به‌عنوان کسب‌وکاری نوپا در ابتد...

در حال بارگذاری …